Program svatebního veselí

 

Při příchodu novomanželů ke svatební hostině začíná svatební veselí. Nejdříve je třeba usadit hosty dle zasedacího pořádku a jako novomanželé poděkovat prvním přípitkem (aperitivem) všem hostům za jejich přítomnost, dary a podobně.


Začíná hostina, někteří hosté využívají hostiny k dalším přípitkům a proslovům. Vrcholem hostiny je krájení dortu, kterého se zúčastňují novomanželé - nevěsta
by měla dort roznést hostům, jestliže je to kapacitně možné...

Během hostiny hraje spíše reprodukovaná tichá hudba - ne však ticho!

Další program:

 • přichází živá hudba a zve hosty k tanci - první tanec novomanželé
 • v první přestávce je možné házet květinu
 • program je v přestávkách doplněn čtením a děkováním za přání, rozbalování darů
 • někdy je množné v době jednotlivých poděkování za svatební dary pouštět prezentaci na plátno (fota ze života snoubenců)
 • v průběhu večera můžou vystoupit nějací umělci - tanečník, kejklíř, šermíř
 • do 22:00 hodin je možné vystřelit svatební ohňostroj
 • oficiální část hostiny (veselí) končí ve 24:00 hodin
 • začíná diskotéka - většinou přechodem hostů do jiného podniku
 • v průběhu večera dochází k dalšímu fotografování

  Rozdávání výslužky probíhá při odchodu hostů nebo ráno na společné snídani, kdy se novomanželé loučí s hosty.